Raritys teknik är 10 till 100 gånger mer känslig än dagens teknik

Inte ens ett år gamla har Rarity Bioscience fått anslag från Swelife och Medtech4health. Nu hoppas Linus Bosaeus, vd på Rarity, att tekniken för detektion av mutationer i blodprov hos cancerpatienter ska nå laboratorier redan nästa år.

Vår teknik är 10 till 100 gånger mer känslig än dagens teknik och kan upptäcka en mutation på 100 000 genom flytande biopsianalys.” – säger Linus Bosaeus, vd på Rarity Bioscience.

Idag används primärt benmärgsprover för att kunna hitta mutationer hos cancerpatienter. Men de proverna kan bara göras en gång i kvartalet. Blodprover däremot lämnas mer frekvent och därmed kan upptäckten av mutationer, som är aggressiv i den här sortens cancer, upptäckas tidigare.

Dessutom är benmärgsprover tidskrävande, kostsamt, tar längre tid att analysera och är smärtsamt för patienterna” – säger Linus.

Läs intervjun i sin helhet här, på Medtech Magazines webbsida.

Share this article

Recommended articles